hlavní strana
metodika
pro rozhodčí
teze
download
ostatní
fotografie
kontakt

petrjahoda.cz

slovníček rozhodčího ADK


ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍČEK DEBATNÍCH VÝRAZŮ
Verze 1.0, Petr Jahoda, 29.10.2004

Tento slovníček je určen pro rychlou orientaci rozhodčích ADK v mezinárodních ekvivalentech debatních termínů. Připomínky uvítám.

česky anglicky
OBECNÉ vyvrácení refutation (v. to refute)
rehabilitace rebuttal (v. to rebut)
teze motion (UK), resolution (US)
téma topic
afirmativní affirmative
negativní negative
důkaz piece of evidence
nenapadnuté tvrzení pull through
linie je platná
(je považována za platnou)
the motion stands
kritérium criterion
řečnická kartička palm card
spor clash
hlavní sporné otázky the issues of the debate,
critical issues
dodržování časového limitu timing
tvrzení claim, proposition
zdůvodňování reasoning
linie negativní strany the opposition case
faktická poznámka
(v KPDP formátu se nepoužívá)
point of information
vyhlášení výsledku,
sdělení rozhodnutí
the adjudication speech
diváci the audience
pomocné body marks, judges marks,
auxilliary points
časový limit speaking time
předseda panelu rozhodčích chairperson
losování the draw
rozhodčí adjudicator, judge
nepřipravená debata impromptu debate
LIST ROZHODČÍHO list rozhodčího the ballot, mark sheet
obsah content
strategie strategy
styl style
křížové otázky cross examination
(jednotlivě: cross questions)
PRAVIDLA chyba ještě větší a greater sin
napadnout definici to challenge the definition
STRUKTURA ARGUMENTU PVDZ SESIC
přednes state
vysvětli explain
dokaž support
udělej závěr conclude
vyvoď dopad (show) impact